Doc. DR. Eglė Benušienė

Licencija: Specializuotos medicinos praktikos licenzijos: (Nr.MPL-12324) gydytoja genetikė ir (Nr.MPL-13998) gydytoja akušerė ginekologė

Sritis: Prenatalinė paveldimų ligų ir įgimtų vystymosi defektų diagnostika, vaisiaus medicina

Išsilavinimas, įgyta specialybė:

 • 1990m. baigė Kauno medicinos instituto medicinos fakultetą. Įgijo gydytojos akušerės ginekologės specialybę.
 • 1997m. įgijo gydytojos genetikės specialybę.
 • 2003m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją.
 • Nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama kursuose, stažuotėse ir konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Profesinė patirtis: 

 • 1998 ir dabar VĮ VULSK Medicininės genetikos centras, gydytoja genetikė, vyr.ordinatorė
 • 1998 -2011  VU MF Žmogaus ir Medicininės genetikos katedra, mokslo darbuotoja
 • 2007 ir dabar VU MF Žmogaus ir Medicininės genetikos katedra, docentė 

Publikacijos mokslo leidiniuose/pranešimai: 

 • Darbo rezultatai apibendrinti (su bendraautoriais) 18 straipsnių (8 iš jų įtraukti į ISI sąrašą) ir 27 (stendiniai ir žodiniai) pranešimuose tarptautiniuose mokslo renginiuose. 
 • Yra 3 vadovėlių , 3 metodinių rekomendacijų, 2 originalių teisinių aktų bendraautorė. 

Užsienio kalbos: anglų, rusų 

Pedagoginė veikla: 

 • 1998–2010 m. Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Žmogaus ir Medicininės genetikos katedra, asistentė, mokslo darbuotoja, docentė 
 • Biologija ir genetika VU MF, Ergoterapija ir kinezoterapija,
 • Klinikinė genetika VU MF, Medicina, 
 • Prenatalinė paveldimų ligų ir įgimtų raidos anomalijų diagnostika, MF Tobulinimosi kursai, paskaitos. 

Narystė profesinėse, visuomeninėse organizacijose: 

 • Nuo 1995m Lietuvos Žmogaus genetikos draugijos narė,
 • Nuo 2007 m. Lietuvos gydytojų sąjungos narė,
 • Nuo 2015 m. Europos Žmogaus genetikos draugijos narė.